ГЕД представя:
Dataline Multipress

ERP MIS софтуер, разработен специално за печатната индустрия

MultiPress е ERP MIS софтуер, разработен, за да отговори специално на нуждите в полиграфията. Той служи за постигането на една мощна система за управление на всички процеси по планиране на производството, както и на административните, търговски, финансови и логистични бизнес процеси.

Използвайки силата на модули, подходящи за компаниите и техните специфики, ERP системата за компании с печатно производство Мултипрес съдейства да се намалят административните задачи и да се повиши производителността.

Софтуерът Multipress ви предлага всички необходими модули за управление на производството, работа с клиенти, наблюдение на производителността и разходите, извършване на прецизни калкулации за едно по-стройно и проследимо управление на процесите.  


Поискай информация за ERP
Запиши се за уебинар 

Модули и възможности

CRM

Multipress разполага с цялостна система за управление на връзката с клиенти, в която се регистрират всички контакти, кореспонденция, посещения и важни телефонни разговори.

Управление и отчети

С този модул анализирате бързо и лесно вашите приходи и разходи. Точните данни дават възможност за редица анализи, включително тенденции във връзка с маржове и печалби, които могат да помогнат при усъвършенстването на вашия бизнес модел.

Планиране на проекти

Модулът за планиране на проектите ви позволява да планирате, размествате и групирате поръчки, за да можете да постигнете максимална ефективност на печатните и довършителните машини.

Управление на печатните поръчки

С Multipress имате възможност да управлявате всичко свързано с поръчките ви. Следите статусите им и автоматизирате предаването и изпращането им.

Предварителни калкулации


Multipress включва повече от 10 техники за изчисляване на вашата оферта. Специализираният в тази област модул е разработен съвместно с експертни лица от печата и водещи печатници в
различни сектори.

Фактуриране и финансов мониторинг

ERP системата предоставя всичко необходимо, за фактурирането и и проследяването на финановите потоци на печатниците. Функционалностите ѝ включват и интеграция с някои счетоводни системи.

Работен поток

С Multipress целият работен процес може да бъде автоматизиран. Нещо повече, интеграцията с други системи с помощта на утвърдени стандарти и протоколи намалява нуждата от двойна работа и опасността от грешки при прехвърляне на данни между системите.

Връзка с други системи

ERP системата Multipress позволява работа в облак, както и интеграция с други системи, използвайки стандартни протоколи и методи, което позволява построяването на цялостни процеси.

За кого е подходяща системата?

Офсетови печатници - нуждата от особено прецизни калкулации на разходите и планиране е взета предвид в ERP системата Multipress.  

Дигитални печатници - бързото изготвяне на калкулации e важнo, а автоматизациите, налични с Multipress, позволяват ускоряване на процеса.

Широкоформатни печатници - различните технологии и методи за печат биват обединени от Multipress, като ERP системата обхваща всички дейности по инсталация и монтаж на крайните изделия.

Компании, предлагащи довършителни услуги - всичко нужно за управлението на довършителните процеси, както и детайлно проследяване на времето и разходите за поръчките и други.  

Печатници, които работят с тампонен и сито печат - ERP системата Multipress обръща внимание на спецификите, особено при калкулациите, в този вид печатно производство. 

За кого е подходяща системата?

Офсетови печатници - нуждата от особено прецизни калкулации на разходите и планиране е взета предвид в ERP системата Multipress.  

Дигитални печатници - бързото изготвяне на калкулации e важнo, а автоматизациите, налични с Multipress, позволяват ускоряване на процеса.

Широкоформатни печатници - различните технологии и методи за печат биват обединени от Multipress, като ERP системата обхваща всички дейности по инсталация и монтаж на крайните изделия.

Компании, предлагащи довършителни услуги - всичко нужно за управлението на довършителните процеси, както и детайлно проследяване на времето и разходите за поръчките и други.  

Печатници, които работят с тампонен и сито печат - ERP системата Multipress обръща внимание на спецификите, особено при калкулациите, в този вид печатно производство. 

Запишете се за уебинар

Запишете се сега за онлайн семинар на 3 юни от 15:00 часа,
в който ще видите от първа ръка как функционира ERP системата за управление на процесите в полиграфията Multipress.

Dataline - самата компания, създала софтуера Multipress специално за печатните производства и с помощта на водещи печатници в различни сектори, ще представи продукта си за представителите на печатната индустрия. 

Уебинарът за ERP системата Multipress ще се проведе на
английски език и ще бъде напълно безплатен за всички записали се.

Какво ще видите в уебинара?

 • Как изглеждат ERP системата и какви са нейните функционалности
 • Кои са модулите за управление на процеси, които помагат в печата
 • Защо ERP системата е подчинена на нуждите на полиграфията
 • С какво Multipress е по-различна от стандартните ERP системи
 • Практическо приложение на функциите ѝ и как на практика
  помага на бизнеса да подобри възможностите си
Прочети повече за ERP

Какво ще видите в уебинара?

 • Как изглеждат ERP системата и какви са нейните функционалности
 • Кои са модулите за управление на процеси, които помагат в печата
 • Защо ERP системата е подчинена на нуждите на полиграфията
 • С какво Multipress е по-различна от стандартните ERP системи
 • Практическо приложение на функциите ѝ и как на практика
  помага на бизнеса да подобри възможностите си

Политика за личните данни
© 2008 – 2020. ГЕД ООД. Всички права запазени.